De Danske Panser Bataljoner

En Wargaming klan

Brugere online: 1

Opdateret: 12/07/2019

Nyheder

Info

Alle billeder i nyhedsopslag kan ses i galleri-format ved at klikke på dem.

I galleri-visning kan du navigere med disse taster:

Næste billede: "N", piletast-højre eller klikke på ">" på billedet.

Forrige billede: "F", piletast-venstre eller klikke på "<" på billedet.

Lukke galleri-visning: "Esc", "L" eller klikke på X'et i nederste højre hjørne.

13-07-2019

Nyt kampvogns træ

Ja der kommer et nyt kampvogns træ.

Det er lette køretøjer i det engleske træ, de starter ved tier 7 og går op til tier 10

Disse vogne kommer i den nye ver.1.6 af spillet.

Skrevet af: Klan_Leder

10-07-2019

Godt nyt fra Wargaming

Så er det snart slut med at skyde sine egne medspillere, ifølge Wargaming skal de til at teste det, men her er en video fra youtube som forklare det hele.
https://http://youtube.com/watch?v=ape0tU4Mpw4

Skrevet af: Klan_Leder

23-06-2019

Nyt Frontline map

Ja det er rigtigt der kommer et nyt frontline map, det er i supertest lige nu, men hvornår det kommer vides ikke, men se her ------->http://youtube.com/watch?v=a0pGBPWiWAc

Skrevet af: Klan_Leder

03-04-2019

Nyt og godt fra WG

Kommandanter!
Efter et stort antal tests, både åbne og lukkede, og en særlig vellykket åbentest i den europæiske region, er vi klar til at lancere den nye matchmaker globalt. Den 3. april 2019 vil du være i stand til fuldt ud at forstå, hvordan den opdaterede matchmaker ændrer kampe kvalitet til det bedre og gør World of Tanks sjovere end nogensinde!
New Matchmaking: Hvad vil være anderledes?
Lad os kort huske, hvordan den forbedrede matchmaker nu vil samle kampe. Vores vigtigste mål er:
• At reducere antallet af kampe med maskiner to-tiers højere (især for Tier VI og VIII-køretøjer) og omfordele dem til kampe med tanke af samme tier og et niveau lavere
• At gøre kampe nemmere for Premium Vehicles med præferentiel matchmaking. Nu er de af jer, der har disse maskiner i din garage, mindre hyppigt ved at blive matchet med køretøjer et niveau højere og oftere med modstandere af samme niveau og et niveau lavere
Vi opnår disse mål ved at tilføje dynamiske skabeloner, der hurtigt kan tilpasse sig køevolutionen, til både to-tier og tre-tier kampe. Her er en foreløbig liste over dynamiske skabeloner, som vi introducerer:
• 7-8, 6-9 og 4-11 for to-tier kampe
• 4-5-6 og 4-4-7 for tre-tier kampe
De 3-5-7 og 5-10 systemer er også mulige, men du vil møde dem mindre hyppigt - for eksempel hvis køstrukturen er ikke-standard. Dette kan ske, hvis der er for mange køretøjer i samme klasse eller specifikke maskiner i køen. For eksempel, hvis der er nogle kampmissioner specifikt til TD'er, og TD'er udgør 50% + af alle køretøjer i køen.
Hvad vil der ske i ventetiden?
Ligesom vi skitserede tidligere, kan ventetiden for solo spillere øges lidt og afhænger af den aktuelle situation i køen. Ventetiden for Platonerne kan stige lidt mere, men nydelsen i hver kamp bør også stige. Mest sandsynligt vil du ikke mærke en betydelig forskel i køetiden sammenlignet med den tidligere version af matchmakeren.
Vi er overbevist om, at nye dynamiske skabeloner vil gøre kampe nemmere for jer alle. Rul i kamp og del din feedback, det er afgørende for den yderligere forbedring af matchmakeren!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dette er den originale text
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Commanders!
After a huge number of tests, both open and closed, and an especially successful open test in the European region, we are ready to launch the new matchmaker globally. On 3 April 2019, you'll be able to fully appreciate how the updated matchmaker changes battles quality for the better and makes World of Tanks more enjoyable than ever!
New Matchmaking: What'll Be Different?
Let us briefly recall how the improved matchmaker will now assemble battles. Our main goals are:
• To reduce the number of battles with machines two-tiers higher (especially for Tier VI and VIII vehicles) and redistribute them into battles with tanks of the same tier and one-tier lower
• To make battles more enjoyable for Premium Vehicles with preferential matchmaking. Now those of you who have these machines in your Garage will be less frequently getting matched with vehicles one-tier higher and more often with adversaries of the same tier and one-tier lower
We'll achieve these goals by adding dynamic templates that can quickly adapt to the queue evolution, for both two-tier and three-tier battles. Here is a preliminary list of dynamic templates, which we're introducing:
• 7-8, 6-9, and 4-11 for two-tier battles
• 4-5-6 and 4-4-7 for three-tier battles
The 3-5-7 and the 5-10 systems are also possible, but you'll face them less frequently – for example, if the queue structure is non-standard. This can happen if there are too many vehicles of the same class or specific machines in the queue. For example, if there are some battle missions specifically for TDs, and TDs make up 50%+ of all vehicles in the queue.
What Will Happen to The Waiting Time?
Just like we outlined previously, the waiting time for solo players may slightly increase and will depend on the current situation in the queue. The waiting time for Platoons may increase a bit more, but the enjoyment in each battle should also increase. Most likely, you won't notice a significant difference in the queuing time compared with the previous version of the matchmaker.
We're confident that new dynamic templates will make battles more enjoyable for all of you. Roll into battle and share your feedback, it’s crucial for the further improvement of the matchmaker!

Skrevet af: Klan_Leder

22-02-2019

En lille tur fra min soldater tid

Her kan man se en af de ting jeg var "udsat" for da jeg var "knoldesparker" En lille gåtur (afslutningen på vores patrulje uddannelse????????????" på ca. 80 km , med 20 kg. på ryggen.????????

En lille tur fra min soldater tid

Skrevet af: Klan_Leder

Se ældre nyheder
Dette websted benytter cookies til at gøre dit besøg lidt nemmere her på siden.
Sørg for at læse og forstå vores cookie politik, inden du fortsætter rundt på vores hjemmeside.
Du kan se hvilke cookies vi har sat for dig her: Cookie politik Du kan deaktivere cookies i din browser.

Luk

Vi har lagt nogle videoer op på klanens YouTube-kanal, med sjove/gode kampe.
Du kan se dem ved at klikke på YouTube-ikonet i bunden af siden.

Hvis du ønsker at dele dine sjove/gode kampe i vores kanal, så skal du logge ind herunder.
Det samme gør sig gældende, hvis du vil se vores taktiske videoer (kun for klanmedlemmer!).
(Har du ikke fået dit login, så kontakt enten Klan_Leder eller TheEye73 på TS)

Medlems-login

Caps Lock er aktiveret.

X